Løvenstad FKs årsmøte onsdag 21 mars kl. 1900, dokumentasjon

Årsmøte i Løvenstad FK arrangeres onsdag 21 mars, kl. 1900, i Kafeen på Sandbekken klubbhus,

ref. tidligere innkalling på nettsiden. Årsmøtelokalet vil være åpent fra kl. 1800.


Vanlige årsmøtesaker og valg.

Vi beklager at årsberetningen ikke er lagt ut, da den er forsinket.


§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.

LFKs lovnorm - vedtekter finnes på www.lovenstadfk.no - Om klubben -

Håndbok og styrende dokumenter.


Mvh.

Styret i Løvenstad Fotballklubb

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift