Løvenstad FK

Lagleders arbeidsoppgaver

Lagleders arbeidsoppgaver

NB! Alle i støtteapparatet rundt lag skal ha godkjent politiattest

Arbeidsoppgaver lagleder Løvenstad FK 

Å være lagleder for et lag er en viktig og morsom oppgave.
Som lagleder er man ”øverste sjef” på et lag og plikter å sette seg inn i de regler og retningslinjer som gjelder
for den aldersklassen laget spiller i. Det er viktig å ha tett dialog med styret klubben og trenerne i laget.

Administrativt:

 • Til enhver tid ha oppdatert oversikt med kontaktopplysninger på spillere (spillerliste) og foreldre. Spillerliste holdesajour på lagets lagside på www.lovenstadfk.no. Det er denne informasjonen styret i klubben forholder seg til, og som skal sikre at innkrevingen av kontingenter blir korrekt.
 • Sørge for at all relevant informasjon blir sendt ut. Viktig at treningstider og kampoppsett sendes ut så snart det er klart, og legges inn på lagets lagside på www.lovenstadfk.no
 • Innkalle til foreldremøter i laget ved behov
 • Sette seg inn i retningslinjer for spilleroverganger fra fylte 12 år.
 • Man plikter å møte på de møtene klubbens styre innkaller til.
 • Man plikter å sende inn Årsplan innen fristen som settes.

Kamper:

 • Sørge for at kampvert er til stede i god tid for å vise dommer og gjestende lag til garderoben.
 • Få bekreftelse fra oppsatt dommer om at vedkommende husker kampen (sms/telefon i forkant).
 • Dersom det ikke er satt opp dommer til aktuell kamp må man være forberedt på å skaffe dommer selv i god tid i forkant.
 • Dommeroversikt finner man på www.fotball.no/Kretser/akershus/krets/om_krets/handboka/
 • Sørge for at dommer får oppgjør ihht. gjeldende satser.
 • Sørge for at kamprapporter (dommerkort) sendes inn.

Cuper/turneringer og treningsleir:

Være ansvarlig for at laget blir påmeldt de cupene/turneringene og evt. treningsleir som er bestemt og sørge for det administrative mht overnatting etc.

Lagledere skal:

 • Være lojale mot klubb, styret og sportslig ledelse,
 • Være lojale mot andre lagledere, trenere etc.
 • Være gode til å samarbeide og kommunisere
 • Være godt forberedt
 • Være sosiale
 • Være høflige, men bestemte
 • Holde orden på trenere, spillerne, foreldre
 • Skape trygghet, trivsel og mestring
 • Kunne løse konflikter barna imellom

 

Barn/ungdom skal føle:

 • Glede
 • At de er velkomne og at vi er der for dem
 • At de lærer noe
 • At de har det morsomt både sportslig og sosialt
 • At fotball er morsomt og lærerikt
 • Trygghet, Trivsel, Mestring, Utvikling

Lagledere ABC fra krets: www.fotball.no/Kretser/akershus/aktivitet/seriespill/lagenes-abc/
Alle regler, retningslinjer og skjemaer finnere du på: http://www.fotball.no/Kretser/akershus/
Se også egen fane "Lagleder" i toppmenyen på web-siden vår

 

Styret, Løvenstad FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift