Løvenstad FK

Barnefotballens verdigrunnlag

Barnefotballens verdigrunnlag
Barnefotballens tre grunnverdier:
 
  • Likhetsprinsippet
Gjelder innad i ett lag.
Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen, uavhengig av nivå, alder, kjønn eller kulturell bakgrunn.

Konsekvensene vil være at alle får delta med likt utgangspunkt. La alle spille like mye og la alle i tur få spille fra start! Dette for at alle barna skal få muligheten til å oppleve et fotballspill både gjennom trening og kamp. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen!
 
  • Jevnbyrdighetsprinsippet
Gjelder forholdet mellom lagene.
Bygger på filosofien om at en skal etterstrebe jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement.

Konsekvensene av dette prinsippet vil være at alle lagene må starte ”likt på startstreken”. Dersom et lag topper – mens andre lag lar alle spillerne få spille like lenge, vil dette skape et ulikt utgangspunkt for kampen.

Ingen lag er tjent med å vinne 17-0 – eller å tape 0-17!
 
  • Breddeformelen: Trygghet + Mestring = Trivsel
Trivsel har et ganske ”romslig” innhold som på en måte favner mange viktige følelsesbegreper. Både fellesskap, glede, inkludering og tilhørighet skaper trivsel eller er forutsetninger for trivsel. 

Trygghet vil også helt klart være et sentralt element i det å trives. At barnet føler den rette tryggheten både i forhold til aktiviteten, sine medaktører og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Som grunnlag for frigjøring av energi og utfoldelse er trygghet et grunnleggende behov hos barn.

Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring – beherske den, oppnå et mål - alene eller i samhandling og samspill med andre. Dette er et meget sentralt behov for oss mennesker – også for barn! Det å mestre noe utløser positive og gode følelser som både glede, selvverd, stolthet og selvtillit. I arbeid med barn er det derfor fundamentalt å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring – dette gjelder også de som ikke er så flinke rent idrettslig!
 
 
8 "regler" for god barnefotball!
Med barnefotball menes all organisert fotball for gutter og jenter, fra og med 6 år og opp til og med 12 år. NFF har laget 8 "regler" for hvordan god barnefotballen bør drives.
 
1. Barnefotball er lekbetont!
Barnefotballen er barns første møte med organisert fotball. Organisert i den form at man har drakter og spiller på baner. Men husk at dette skal være lek – ikke blodig alvor. Det sistnevnte kommer tidsnok. Og førsteinntrykket betyr mye – ja, kanskje alt. La barna ha det gøy, la dem leke – og la resultatet være underordnet. Det viktigste resultatet du kan få er fornøyde barn som bygger opp vennskap gjennom samhandling.
 
2. Det viktigste er å være sammen med venner!
Barna søker først og fremst til fotballen for å være sammen med venner. Det er dette samholdet vi skal framelske – og det er et slikt samhold som skaper lagånd. La derfor venner/venninner trene sammen og spille på samme lag!
 
3. Alle skal spille like mye!
Ingen blir bedre av å sitte på benken og alle synes det er gøy å spille. Dessuten er det ingen som vet hvem som blir best som voksen. Trivselen og ferdighetsutviklingen er viktigere enn resultatet, selv om alle synes det er gøy å vinne og å score mål. Det er derfor ikke ønskelig at noen "topper laget" for å vinne kamper. La alle spille like mye, la alle i tur få spille fra start og la alle spille på forskjellige plasser!
 
4. Lær barna å tåle både seier og tap!
I barnefotball kan alle delta, ingen er for dårlig og ingen er for god. Det er derfor viktig å bygge på prinsippet om jevnbyrdig motstand både i kamp og trening. Ingen liker å tape eller vinne ”tosifra”. Ta seier og tap med fornuft – tåler de voksne å tape, lærer barna det også. Fotball er et lagspill hvor alle taper og alle vinner. En seier tar hver enkelt med seg hjem – et tap deles av alle.
 
5. Mer trening og færre kamper!
Barn bør trene mer enn de spiller kamper. Og de bør oppmuntres til egenorganisert aktivitet. Det gjør du best ved å ha morsomme treninger. Og legg opp til et kampprogram som varierer mellom enkeltstående kamper og turneringer.
 
6. Barnefotball – en allsidig aktivitet!
Gjennom fotballspillet får barn mulighet til å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter som for eksempel å gå, løpe, hoppe, kaste og sparke. Fotball for barn er derfor allsidig. Likevel bør barn selvsagt få mulighet til også å drive med andre idretter, om de ønsker det. De ulike tilbudene må derfor koordineres. Men det må ikke være noe krav å drive med flere idretter. Barn må få gjøre det de har lyst til.
 
7. Fotball er et spill!
Spillet er selve kjernen i fotball. Dessverre ser vi at enkelte trenere benytter øvelser som ikke alltid virker motiverende. I barnefotballen bør en fokusere på ulike typer spill, leker og grunnleggende ferdighetsøvinger, og ”småspill” bør vektlegges mest. Unngå lange køer ved ferdighetsøvinger - flest mulig involveringer pr spiller må være målet. Morsomt og utviklende.
 
8. La oss gå sammen om gla’fotball for de små!
Barna skal få oppmuntring og veiledning slik at de utvikler sine ferdigheter og ser framgang. Men det skal også legges vekt på å lære dem å innordne seg i en gruppe. De voksne må gjøre hva de kan for at alle barna trives. Og husk at du som voksen er et forbilde – barn har en egen evne til å gjøre som du gjør, ikke som du sier.

Fotball er gøy – ikke mas!
God fornøyelse med gla’fotball for små føtter!
 
Foreldrevettregler
Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:
 
1. Møt opp til kamp og trening
    - Barna ønsker det
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
    - Ikke bare dine kjente
3. Oppmuntre i medgang og motgang
    - Ikke gi kritikk!
4. Respekter lagleders bruk av spillere
    - Ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen
5. Se på dommeren som en veileder
   - Respekter avgjørelsene!
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
  - Ikke press det
7. Spør om kampen var morsom og spennende
- Ikke bare om resultatet
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
- Ikke overdriv
9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
- Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
- Ikke du
11. Vis respekt for andre
- Ikke røyk på sidelinja
12. Husk at barna gjør som du gjør
   - Ikke som du sier
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift