Løvenstad FK

Sportslig plan Løvenstad FK 2015 - 2020

Sportslig plan Løvenstad FK 2015 - 2020

Nå er klubbens oppdaterte og reviderte Sportslige plan ferdig og ligger publisert som PDF-dokumenter på høyre side.Planen er nå oppdelt i en generell innledning og deretter forskjellige deler etter etter aldersgrupper.Vi har nå hatt en prosess som startet senhøst 2014, hvor alle kunne gi tilbakemeldinger på den sportslige planen. Deretter har vi;

- hatt den som sak på trenerforum
- i sportslig utvalg
- samlet alle alle innspill, vurdert og revidert
- etter at den var ferdig oppdatert og oppdelt i deler, så har vi hatt den ute på gjennomsyn og fått tilbakemeldinger som " en god sportsplan, med en god oransje tråd ", "veldig bra plan " mm.

Eksterne ressurspersoner har vært Stig Sandum G16 interkretstrener LIF og sone/kretslagstrener AFK og Roy Kenneth Torkildsen, tidligere utviklingssjef i LSK, nå styremedlem og leder ressurskomite spiller-/og trenerutvikling i AFK.

Dette er en veldg god sportsplan med en god oransje tråd. Bruk den aktivt og våre lag og spillere vil få en enda bedre utvikling!

Sportsplanen består av følgende deler:

- Generell innledningsdel
- Barnefotball 5-7 år
- Barnefotball 8-10 år
- Barnefotball 11-12 år
- Ungdomsfotball 13-14 år
- Ungdomsfotball 15-19 år
- Seniofotball

og vedleggene;

- Ansvar og oppgaver sportslig ledelse
- Notat og retningslinjer om hospitering

 

 

For Sportslig Utvalg Løvenstad FK

 

Stig Sanden                  Terje Rustad                      Kenneth Bredesen

Sportslig leder              Utviklingsansvarlig                     Styreleder 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift