Løvenstad FK

Håndbok og Styrende dokumenter LFK

Håndbok og Styrende dokumenter LFK

Løvenstad FK har splittet opp den gamle håndboken i 3 dokumenter. I tillegg er det 3 styrende dokumenter. På denne måten blir det enklere å vedlikeholde dokumentene for fremtiden, og forhåpentligvis blir det enklere å finne den informasjon man søker. Alle dokumentene er vedlagt som PDF-dokumenter. Oppdatering av Vedtekter og Organisasjonsplan er publisert 16/4-2016.

De styrende dokumentene vedlagt er:

 - Vedtekter  LFK

- Organisasjonsplan LFK

- Arbeidsoppgaver og instrukser LFK

- Økonomidokument LFK

 

Idrettsforbundet har nylig lagt ut informasjon vedrørende seksuell trakkasering, se disse lenker:

Slik melder du fra om seksuell trakasering og overgrep i idretten klikk her 

For nærmere rettledning klikk her

 

Håndboken for klubben er revidert og oppdatert, i 3 deler, se vedlagte dokument:

Håndbok innledning

* Side 1: Innledning

* Side 1. Hovedpunkter fra Handlingsplan

* Side 7. Organisasjon

Håndbok Hoveddel

* Side 1: Kontigenter.

* Side 2. Fra sportslig utviklingsplan

* Side 5. Rekruttering

* Side 6. Politiattest

* Side 7. Trenere etc.

* Side 8. Administrasjon og  lagledelse

* Side 10. Fair Play

* Side 13. Økonomi og administarsjon; medlemskap, sponsor, utsyr, dugnader etc.

* Side 18. Klubbens dugnadshjul

* Side 19. Regler for Sandbekken anlegget

* Side 20. Media, presse og internett/hjemmeside

* Side 21. Retningslinjer for lag på tur

* Side 22. Forsikring spillere og Idrettens helsetelefon

* Side 23. Kvalitetsklubb

* Side 26. Viktig info fra NFF

Håndbok vedlegg

* Barnefotball og ungdomsfotball regler, differensiering og kulderåd.

* Håndbok Rekrutteringsplan.

* Håndbok Utdanningsplan.

 

Styret i Løvenstad FK , Mai 2015

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift