Løvenstad FK

Info

Info
Fra LFKs sportslige ledelse
 
Årsklasser
 
A ) I Utgangspunktet er reglene slik at alle spillere (nye spillere) skal spille med sin årsklasse/klassekamerater
     
- Løvenstad FK godtar at barn som er ett år yngre en de som starter på Lekepartiet kan være med på lekeparti såfremt det går bra fysisk og psykisk.
Unntak fra hovedregelen:
 • Spillere på sone / krets kan spille over,  hvis det er bedre/mer utviklende .                                                            
 • Eventuelt andre gode spillere kan spille over etter hvis det er bedre / mer utviklende                                                
 • Eventuelt andre sosiale grunner 
Men barn eller foreldre, eller den enkelte trener, kan ikke bestemme dette. Det er klubben, her ved sportslig ledelse/styret som må bestemme dette, etter NFFs anbefalinger, og Løvenstad FK handlingsplan, sportslig plan, retningslinjer og sunn fornuft.
Hvis det er et spørsmål vedrørende hvor spilleren skal spille:
Det kan avholdes et møte med spiller, foreldre og trener samme årskull, evt. å med Sp. ansv. barn / trener-/ spiller utvikler. Deretter trening med samme årskull og evt. besøk av trener fra kullet over hvis man ønsker å resource et bedre alternativ til det beste for spilleren, men klubben bestemmer endelig avgjørelse.
Unntak:                                                                                                                                                          
 • Kommer det en 98 spiller som er på sone/krets 97, så er det slik at den spilleren skal være så god, at han heller bør være med 96 på     1. laget.                                                                                                                                  
 • På samme måte hvis det er en 99 spiller som er på sone/krets 98,  så  skal spilleren være så god, at han heller bør være med 98 på 1.       laget.                                                                                                                                       
 •  Selvfølgelig må spillerens utviklingsmuligheter taes hensyn til , så han kan utvikle seg best mulig. Så kan man heller eventuelt hospitere nedover.
B) Hospitering er et ekstra tilbud til de ivrigste som har kommet lengst og er velfungerende i sin gruppe:     
 • Hospitering skal være utfordrende, men utviklende.
 • Hospitanter må føle mestring over tid.
 • Fra 12 år skal det være hospiterin
 • Fra 10/11 år bør det være hospitering 
 • Det kan, ved spesielle tilfeller, eller når det ansees som et godt tilbud, være hospitering fra barn under 10 år
 • Hospitering er å trene med høyere lag. Trener en mye med høyere lag over tid, bør en å få spille enkelte kamper der
 • Alle lag må være behjelpelig med å låne andre lag spillere når det trengs og er mulig.
 • All lån av spillere/hospitering skal avtales mellom trenerne. Hospitering må å varsles sportsligansvarlig.
C) Presisering vedrørende trening med andre klubbers lag:
Ingen LFK spillere fra 12 år eldre kan trene med andre klubbers lag, uten at undertegnede eller stedfortreder  (en av de sportslig ansvarlige)
har snakket med spillers trenere, og godkjent det, og avtalt det med klubben det gjelder.
 
Vet dere at spillere gjør det, har gjort det eller tenker å gjøre det, så kan denne mail sendes de spillere og/eller Deres foreldre / foresatte.
 
På samme måte kan ikke andre klubbers spillere trene med våre lag, uten at annen klubb er  informert og dette avtalt.
Når noen flytter hit fra andre steder lengre unna, eller deres lag er nedlagt, så er det naturlig at de begynner her.
 
Utenfor sesongen  okt / nov  - 1 februar er det vanlig at spillere prøver seg andre steder en de hører til, men klubben de står i skal informeres.
 
NB! Alle kan selvfølgelig delta på andre klubbers fotballskoler etc.
 
Styret
Løvenstad FK
 
 
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift