Treningstider april, kommende treningstider for mai-juni, og retningslinjer for bruk av anlegg. Banetildeling av treningstider.

Det vil nå iløpet av få dager bli lagt ut treningstider for april måned. Treningstider og kamptidene vil bli overført til Banefordelingslisten på hjemmesiden. Alle lag må få treningstider, og treningstidene er i samsvar med klubbens retningslinjer for treningstider.

Husk at alle treningstider som ikke skal brukes, skal fjernes på banefordelingslisten av lagleder/trenere innen 6 april.

Det vil etter påske bli lagt ut treningstider for mai og juni.

De vil sannsynligvis bli ganske like som de i april, men det kan jo da muligens gjøres

noen endringer/tilpasninger, hvis det viser seg at det blir mye kollisjon mellom treningstider og kamper.

Innspill vedr. evt. treningstider dere ikke kan bruke i april, og evt. nye ønsker må sendes til baneansvarlig:

bane@lovenstadfk.no  senest 9 april.  Vi kan ikke love at noen får alt de ønsker, for det er mange lag å ta hensyn til, og også mange kamper som skal spilles på Sandbekken, stort sett mellom 1800-2145, på hverdagene.

Alle kamper går foran treninger. Før 5er, 7er og 9er kamper så må de som trener være ute av banen

senest 10 minutter før kamp. Før 11er kamper må de som trener ut av banen senest 15 min. før kamp.

Er det annen kamp før ditt lags kamp, så må dere vente til kampen før er ferdig.

 

 Ved. treningskamper, flytting av kamper etc.  så må klubbens baneansvarlige kontaktes for å få ny ledig tid.

 Kamper som flyttes, cupkamper etc. må en påberegne å spille i helgen, såfremt en ikke kan spille i sin egen treningstid, på den banen man har til trening.

 

Alle henvendelser vedr. treningstider, ønske om ny ubrukt banetid, nye kamptider, flytting av kamper,  skal rettes til: bane@lovenstadfk.no

 

NB! Reglene for bruka av anlegg; Bane og Klubbhus, vedlagt under, skal følges.

 

Mvh.

Anleggsansvarlig, baneansvarlig og sportslig utvalg.

 

 

Banen:

  • Ansvarlig for banedisponering:  - bane@lovenstadfk.no
  • Ansvarlig for oppsett av treningstider; Sportslig utvalg og anleggsansvarlig og baneansvarlig.

Husk å fjerne treningstider og si i fra i god tid, pr. mail, hvis det er noen tider dere ikke skal bruke.

Innenfor gjerdet er følgende forbudt:

o Røyking

o Bruk av snus

o Parkering av sykkel

o Lufting av hund

All søppel skal ryddes vekk fra banen; tape, isposer, plastbeger etc. Dette er lagleders/treners ansvar.

  • Parkering i oppkjørselen til banen er forbudt.
  • Porten til banen skal være stengt.

 Vinterstid: 

Etter trening / kamp gjelder følgende:

· Målene settes opp på hjulene og plasseres ved nettet.

· Hvis det ligger en del snø som ikke smelter, ikke tren, da tråkking i snø som fryser igjen vanskeliggjør rydding og slådding av banen.

 Lysanlegget:

  • Brukes ved behov, nøkkel henger på veggen i utstyrsboden
  • Lyset skal slåes av etter siste kamp/trening.

PS: Det er lagleder/trener som er ansvarlig for at garderober ryddes. Det skal alltid være voksen lagleder / trener tilstede, når garderobene brukes.

Døren til Klubbhus, garderober 1 etg. skal være låst, når lagene er på banen og trener.

 PS! Brudd på reglene vil få konsekvenser.

Det er en plikt for alle å ta vare på anlegget.

Kontaktperson anlegg, vedr. drift bane, garderober, problemer, stengt eller ikke:

Anleggsansvarlig: Per Reed, 905 28 988 / perreed@online.no

 - Vinterballer som er felles for klubbens lag, henger i utstyrsbua, og skal telles før og etter og henges tilbake på plass. IKKE bland 5er, 4er og 3er baller i samme nett.

Sportslig hilsen
Styret i Løvenstad FK og Sandbekken Kunstgress styret 

Webkamera

 

Vi har nå fått webkamera på klubbhuset, bilde

oppdateres hvert minutt.

 

Forsidebilder

Sponsorer/samarbeidspartnere

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift