Løvenstad FKs årsmøte onsdag 29 mars kl. 1900, dokumentasjon

Årsmøte i Løvenstad FK arrangeres onsdag 29 mars, kl. 1900, i Kafeen på Sandbekken klubbhus,

ref. tidligere innkalling på nettsiden. Årsmøtelokalet vil være åpent fra kl. 1800.


Vanlige årsmøtesaker og valg.

- Vedlagt finner dere årsberetning med forslag, og vedlegg med

resultatregnskap, balanse og forslag til budsjett.


§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.

LFKs lovnorm - vedtekter finnes på www.lovenstadfk.no - Om klubben -

Håndbok og styrende dokumenter.


Mvh.

Styret i Løvenstad Fotballklubb

Webkamera

 

Vi har nå fått webkamera på klubbhuset, bilde

oppdateres hvert minutt.

 

Forsidebilder

Sponsorer/samarbeidspartnere

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift