Løvenstad FK

Utleggskjema 2016

Utleggskjema 2016

Det kom nye retningslinjer for utlegg, kilometergodtgjørelse etc som trådde i kraft fra 1.august 2014. De nye retningslinjene finner du som PDF-dokument til høyre. I samme forbindelse er det også laget et eget skjema for kilometergodtgjørelse, se excel dokument. Skjema for utlegg er uendret i forhold til 2015.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products